Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Europa-Kommissionens undladelse af at underrette klageren om sin endelig vurdering af en klage vedrørende påståede overtrædelser af EU's konkurrenceret og besvare korrespondance i tilknytning hertil