Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nepřijetí konečných rozhodnutí Evropskou komisí ohledně dvou žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se správy hranic EU