Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Způsob, jakým Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) posoudil přihlášku uchazeče ve výběrovém řízení na místa administrátorů v oblasti vnějších vztahů (EPSO/AD/382/20)