Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí odpovědi Evropským parlamentem na administrativní stížnost týkající se údajné diskriminace uchazeče se zdravotním postižením v interním výběrovém řízení na nábor zaměstnanců