Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí odpovědi službou Europe Direct na e-mail týkající se litevského národního akčního plánu v oblasti energetiky a klimatu