Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Způsob, jakým mise EU řešila otázky související se zprávou o hodnocení výkonnosti zaměstnance