Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na stížnost týkající se zamítnutí přihlášky do cen Nového evropského Bauhausu 2021 z důvodu nezpůsobilosti