Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se finanční flexibility pravidel pro spolufinancování provozních grantů pro nevládní organizace v souvislosti s pandemií COVID-19