Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí (úřadem PMO) na otázku, zda zaměstnanec EU v důchodu smí vykonávat placenou práci při pobírání důchodu EU