Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Komise a údajná nedostatečná opatření přijatá ke zlepšení situace výzkumných pracovníků v akcích „Marie Curie-Skłodowska“ během krize COVID-19