Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.