Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Неразглеждане от страна на Европейската комисия на решение по молба за публичен достъп до документи във връзка с немския закон „NetzDG“ в законоустановените срокове

Неразглеждане от страна на Европейската комисия на решение по молба за публичен достъп до документи във връзка с немския закон „NetzDG“ в законоустановените срокове.