Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Подходът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към искане за публичен достъп до резюме на проект, който тя финансира във връзка с модернизирането на електроразпределителната мрежа в Полша