Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на електронни съобщения относно проблема със затлъстяването сред европейското население