Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липса на отговор от страна на Европейския парламент на запитване относно отхвърлянето на кандидатура за позиция на водач