Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Оценката на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) на кандидатура в процедура за подбор за назначаване на администратори в областта на външните отношения (EPSO/AD/382/20)