Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липсата на отговор от страна на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) на жалба относно предполагаема нередност в процедура за подбор на служител по управление на съдържанието