Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Начинът на обработване на жалба относно предполагаема липса на справедливост при процедурата за предварителен подбор за програмата за практическо обучение на млади професионалисти в делегации от страна на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)