Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писма, в които се изразява загриженост относно разрушаването на училищна сграда в контекста на финансиран от ЕС проект в Кипър