Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Липса на отговор от страна на Европейската комисия (Europe Direct) на електронна поща във връзка с професионалната дейност на бивш служител на ЕС