Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия на жалба относно отхвърлянето на кандидатура за Новите европейски награди „Баухаус“ за 2021 г. като недопустима