Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с кореспонденция относно финансовата гъвкавост на правилата за съфинансиране на безвъзмездни средства за оперативни разходи за НПО в контекста на пандемията от COVID-19