Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия (PMO) на въпроса дали пенсиониран служител на ЕС има право да извършва платена работа, докато получава пенсия от ЕС