Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Отношението на Европейската агенция по отбрана (EDA) към кандидатурата на бившия ѝ главен изпълнителен директор за заемане на висши длъжности в Airbus