Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Комисията и твърдение за недостатъчни мерки, предприети за облекчаване на положението на стипендиантите в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“ по време на кризата, свързана с COVID-19