Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Опасения относно неправомерно прекратяване на договор за одиторски и счетоводни услуги от страна на Делегацията на ЕС в Мавритания

Obavy ohledně chybného ukončení smlouvy na auditorské a účetní služby v Mauritánii delegací EU.