Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Пропуск на Делегацията на ЕС в Гана да гарантира, че външният изпълнител заплаща на консултантите

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.