Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Непредоставяне от страна на Европейската комисия на информация относно окончателната ѝ оценка на жалба във връзка с предполагаеми нарушения на конкурентното право на ЕС и липса на отговор на свързаната с това кореспонденция