Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η ομάδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής διαθέτει πολύγλωσσο προσωπικό με υψηλή κατάρτιση προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εξέταση αναφορών στις 24 γλώσσες της Συνθήκης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους o Διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους και οργανισμούς. Αναζητήστε το προσωπικό μας ανά τομέα ή συμβουλευτείτε το οργανόγραμμα του γραφείου μας.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Το Ιδιαίτερο Γραφείο λογοδοτεί απευθείας στον Διαμεσολαβητή, καθώς εργάζεται υπό την άμεση καθοδήγησή του. Παρέχει συμβουλές και στήριξη προς τον Διαμεσολαβητή με στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων του.
Εφόσον τους ζητηθεί, τα μέλη του Ιδιαίτερου Γραφείου ενδέχεται να συνοδεύουν τον Διαμεσολαβητή σε επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και να συνδράμουν στη σύνταξη ομιλιών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων κατά περίπτωση.
 • AidanO'Sullivan
  Διευθυντής, Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  Γενικώς υπεύθυνος για τη στρατηγική της Διαμεσολαβήτριας, τις διοργανικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διοίκηση του Γραφείου. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στρατηγικής. Συμβουλεύει τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με επικοινωνιακές δραστηριότητες και δραστηριότητες προβολής.
 • SilviaBartolucci
  Βοηθός πολιτικής
  Υπεύθυνος για τις καθημερινές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών. Βοηθά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς και στη σύνταξη ενημερωτικών δελτίων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
 • FrederikHafen
  Σύμβουλος πολιτικής
  Συμβουλεύει τον Διαμεσολαβητή σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής, την εξωτερική στρατηγική και τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των ενημερωτικών δελτίων πολιτικής και των ομιλιών.

Γενική Γραμματεία

Η γενική γραμματεία είναι αρμόδια για τη συνολική διαχείριση του Γραφείου και τη διασφάλιση του γενικού συντονισμού και της υλοποίησης της στρατηγικής του Διαμεσολαβητή.
 • CesiraD'Aniello
  Γενική Γραμματέας
 • ChristopheBauer
  Βοηθός - Διαδικασίες διαχείρισης υποθέσεων
 • CarolineMoen
  Βοηθός του Γενικού Γραμματέα
 • FrancescaPavesi
  Υπάλληλος διοίκησης
 • MurielleRichardson
  Υπάλληλος διοίκησης

Διεύθυνση ερευνών

Η Διεύθυνση Ερευνών, η οποία περιλαμβάνει μία μονάδα για την εξέταση υποθέσεων (αναφέρεται κατωτέρω), είναι υπεύθυνη για τις βασικές δραστηριότητες του Γραφείου, δηλαδή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και την προώθηση ορθών διοικητικών πρακτικών.
 • RositaHickey
  Διευθύντρια ερευνών
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Principal Adviser on Charter compliance
 • FergalÓ Regan
  Chief Legal Expert
 • PeterDyrberg
  Εμπειρογνώμονας ερευνών και διαδικασιών
 • TanjaEhnert
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • MichaelaGehring
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • DorienLaermans
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Νομική σύμβουλος
 • OanaMarin
  Υπεύθυνη ερευνών
 • ErikaMurányi
  Βοηθός διοίκησης
 • KoenRoovers
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • MarkusSpoerer
  Υπεύθυνος ερευνών
 • ValentinaStoeva
  Υπεύθυνη ερευνών
 • ElkeWinter-Mes
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • StefanZamfirescu
  Inquiries trainee
 • Anna BarbaraZejc
  Inquiries trainee
Μονάδα διαχείρισης υποθέσεων
 • TinaNilsson
  Προϊσταμένη της μονάδας διαχείρισης υποθέσεων
 • VieriBiondi
  Υπεύθυνος ερευνών
 • PeterBonnor
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • JulianoFranco
  Κύριος νομικός σύμβουλος
 • SilviaFuller
  Υπεύθυνη ερευνών
 • NicholasHernanz
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • Diesmerde Jonge
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • PatriciaLópez Martín
  Νομική σύμβουλος
 • JeanLusweti
  Βοηθός διαχειρίστριας υποθέσεων
 • TerezaMandjukova
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • LauraMassocchi
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • MariaMoustakali
  Διαχειρίστρια υποθέσεων
 • JosefNejedlý
  Νομικός σύμβουλος
 • EijaSalonen
  Νομική σύμβουλος
 • KonstantinosTsaklidis
  Διαχειριστής υποθέσεων
 • CatherineVaudé
  Βοηθός διοίκησης
 • FrancescaAbbo
  Inquiries trainee
 • ShariHinds
  Inquiries trainee
 • SarahKristoffersen
  Inquiries trainee

Μονάδα Επικοινωνίας

Η Μονάδα Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, του βασικού κοινού-στόχου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις έρευνες και το στρατηγικό έργο του Διαμεσολαβητή, καθώς και τις παρεμβάσεις του σε συναφή θέματα στους κόλπους της ΕΕ και την ανάπτυξη πολιτικής.
Η μονάδα είναι αρμόδια για το γενικό στρατηγικό έργο στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.
 • GundiGadesmann
  Επικεφαλής Επικοινωνίας
 • HelenaBuhl
  Βοηθός επικοινωνίας
 • SylvieDebout
  Βοηθός εκδόσεων
 • HonorMahony
  Υπεύθυνος Τύπου
 • CarolinaMarín Vargas
  Βοηθός επικοινωνίας
 • RichardMore O'Ferrall
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας
 • EnricoPortelli
  Υπεύθυνος ψηφιακών επικοινωνιών
 • MarinaRamazanova
  Βοηθός επικοινωνίας
 • ChristelleTherouse
  Βοηθός επικοινωνίας
 • RaülJiménez Icart
  Ασκούμενος

Μονάδα Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού.

Η Μονάδα Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους και την ευημερία του προσωπικού· την ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνέχεια· τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά· τα κτίρια, τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη του οργανισμού· τη διαχείριση και την αρχειοθέτηση εγγράφων· τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)· καθώς και τη συνολική επιχειρησιακή υποστήριξη για την εξέταση υποθέσεων.
 • AlessandroDel Bon
  Προϊστάμενος Μονάδας Προσωπικού, Διοίκησης και Προϋπολογισμού
 • SéverineBeyer
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Βοηθός διοίκησης
 • EvelyneCoudière
  Βοηθός διοίκησης
 • AnaGaspar
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
 • IngaJasmontaitė
  Βοηθός διοίκησης
 • OualibaMakhloufia
  Υπεύθυνη διαχείρισης εγγράφων - Ελευθερία πληροφόρησης
 • MichaelWeiskorn
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων - Ελευθερία πληροφόρησης
 • CarolineZinck
  Βοηθός διαχείρισης εγγράφων
Τομέας προϋπολογισμού
 • VéroniqueVandaele
  Επικεφαλής του τομέα προϋπολογισμού
 • CindyGiannakis
  Γραμματειακή υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Μονάδας - Υπεύθυνος Οικονομικής Υποστήριξης
 • ZygmuntHrehorowicz
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • StéphanieMaraj
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • EmeseSzentes
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
Τομέας ανθρώπινων πόρων
 • ΖήναΑσημακοπούλου
  Επικεφαλής του τομέα ανθρώπινων πόρων
 • RachelDoell
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • HenriFinckbohner
  Oδηγός- Διοικητική υποστήριξη
 • GiovannaFragapane
  Συντονίστρια κατάρτισης
 • MarjorieFuchs
  Υπάλληλος διοίκησης
 • IsgouhiKrikorian
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • GabrielleSheridan
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • FéliciaVoltzenlogel
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
Τομέας τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Επικεφαλής του τομέα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • KevinCrespo
  Υπεύθυνος υποστήριξης τεχνολογίας πληροφοριών
 • MassimoEzzy
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - Προγραμματιστής
 • GaëlLambert
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - LSA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 • JulianoFranco
  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Διαφάνειας

 • TerezaMandjukova
  Υπεύθυνος διαφάνειας
 • EijaSalonen
  Αναπληρωτής υπεύθυνος διαφάνειας