Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Η ομάδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Ο Διαμεσολαβητής διαθέτει πολύγλωσσο προσωπικό με υψηλή κατάρτιση προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εξέταση αναφορών στις 24 γλώσσες της Συνθήκης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους o Διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους και οργανισμούς. Αναζητήστε το προσωπικό μας ανά τομέα ή συμβουλευτείτε το οργανόγραμμα του γραφείου μας.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Το Ιδιαίτερο Γραφείο λογοδοτεί απευθείας στον Διαμεσολαβητή, καθώς εργάζεται υπό την άμεση καθοδήγησή του. Παρέχει συμβουλές και στήριξη προς τον Διαμεσολαβητή με στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων του.
Εφόσον τους ζητηθεί, τα μέλη του Ιδιαίτερου Γραφείου ενδέχεται να συνοδεύουν τον Διαμεσολαβητή σε επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και να συνδράμουν στη σύνταξη ομιλιών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων κατά περίπτωση.
 • Aidan O'Sullivan
  Διευθυντής, Ιδιαίτερο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  Γενικώς υπεύθυνος για τη στρατηγική της Διαμεσολαβήτριας, τις διοργανικές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διοίκηση του Γραφείου. Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στρατηγικής. Συμβουλεύει τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με επικοινωνιακές δραστηριότητες και δραστηριότητες προβολής.
 • Silvia Bartolucci
  Σύμβουλος πολιτικής
  Υπεύθυνος για τις καθημερινές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών. Βοηθά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς και στη σύνταξη ενημερωτικών δελτίων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
 • Megan Killian
  Προσωπική βοηθός της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας
  Υπεύθυνη για την οργάνωση της ημερήσιας διάταξης, των αποστολών και των συνεδριάσεων της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας· διαχειρίζεται την εισερχόμενη αλληλογραφία και τις προσκλήσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, καθώς και το ψηφιακό αρχείο του γραφείου της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Αρμόδια για τα ειδικά διοικητικά καθήκοντα που της ανατίθενται.
 • Markus Spoerer
  Σύμβουλος πολιτικής
  Συμβουλεύει τον Διαμεσολαβητή σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής, την εξωτερική στρατηγική και τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των ενημερωτικών δελτίων πολιτικής και των ομιλιών.

Γενική Γραμματεία

Η γενική γραμματεία είναι αρμόδια για τη συνολική διαχείριση του Γραφείου και τη διασφάλιση του γενικού συντονισμού και της υλοποίησης της στρατηγικής του Διαμεσολαβητή.
 • Cesira D'Aniello
  Γενική Γραμματέας
 • Caroline Moen
  Βοηθός του Γενικού Γραμματέα
 • Murielle Richardson
  Υπάλληλος διοίκησης

Διεύθυνση ερευνών

Η Διεύθυνση Ερευνών, η οποία περιλαμβάνει μία μονάδα για την εξέταση υποθέσεων (αναφέρεται κατωτέρω), είναι υπεύθυνη για τις βασικές δραστηριότητες του Γραφείου, δηλαδή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και την προώθηση ορθών διοικητικών πρακτικών.
 • Rosita Hickey
  Διευθύντρια ερευνών
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Ανώτερη σύμβουλος επιφορτισμένη με την τήρηση του Χάρτη
 • Fergal Ó Regan
  Επικεφαλής νομικός εμπειρογνώμονας
 • Peter Dyrberg
  Εμπειρογνώμονας ερευνών και διαδικασιών
 • Jennifer King
  Legal Expert
  -
 • Leticia Díez Sánchez
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Tanja Ehnert
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Silvia Fuller
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Michaela Gehring
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Dorien Laermans
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Angela Marcos Figueruelo
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Oana Marin
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Erika Murányi
  Βοηθός Διεύθυνσης
 • Koen Roovers
  Υπεύθυνος ερευνών
 • Mihai Ioachimescu-Voinea
  Ασκούμενος ερευνών
 • Nina Klubert
  Ασκούμενη ερευνών
 • Viola Pendl
  Ασκούμενη ερευνών

Μονάδα διαχείρισης υποθέσεων

 • Tina Nilsson
  Προϊσταμένη της μονάδας διαχείρισης υποθέσεων
 • Francesca Abbo
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Vieri Biondi
  Υπεύθυνος ερευνών
 • Peter Bonnor
  Υπεύθυνος ερευνών
 • Nicholas Hernanz
  Υπεύθυνος ερευνών
 • Patricia López Martín
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Jean Lusweti
  Βοηθός διαχειρίστριας υποθέσεων
 • Tereza Mandjukova
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Laura Massocchi
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Josef Nejedlý
  Υπεύθυνος ερευνών
 • Eija Salonen
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Valentina Stoeva
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Konstantinos Tsaklidis
  Υπεύθυνος ερευνών
 • Catherine Vaudé
  Βοηθός Μονάδας
 • Anna Barbara Zejc
  Υπεύθυνη ερευνών
 • Olatz Fínez Marañón
  Ασκούμενη ερευνών
 • Simon Kuban
  Ασκούμενος ερευνών
 • Federico Narducci
  Ασκούμενος ερευνών
 • Tomasz Zajac
  Ασκούμενος ερευνών

Διεύθυνση Διοίκησης

 • Marie-Pierre Darchy
  Διευθύντρια Διοίκησης

Ομάδα διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων, επιχειρησιακής συνέχειας και υποδομών

 • Alessandro Del Bon
  Προϊστάμενος διαχείρισης διαδικασιών και εγγράφων, επιχειρησιακής συνέχειας και υποδομών
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Υπάλληλος διοίκησης — Υπεύθυνος ανάπτυξης διαδικτύου και λογισμικού
 • Christophe Bauer
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών - Συντονισμός
 • Séverine Beyer
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών
 • Evelyne Coudière
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών
 • Kevin Crespo
  Υπεύθυνος υποστήριξης τεχνολογίας πληροφοριών
 • Massimo Ezzy
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - Προγραμματιστής
 • Henri Finckbohner
  Υλικοτεχνική υποστήριξη & Απογραφή (GBI) — Οδηγός
 • Marjorie Fuchs
  Υπάλληλος διοίκησης
 • Ana Gaspar
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών
 • Inga Jasmontaitė
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών
 • Gaël Lambert
  Υπεύθυνος τεχνολογίας πληροφοριών - LSA
 • Oualiba Makhloufia
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών — Υπεύθυνη διαχείρισης εγγράφων (DMO)
 • Michael Weiskorn
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών — Αναπληρωτής υπεύθυνος διαχείρισης εγγράφων
 • Caroline Zinck
  Βοηθός διαχείρισης διαδικασιών
 • Mihail Bușteagă
  Ασκούμενος σε θέματα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών

Ομάδα προϋπολογισμού και οικονομικών

 • Véronique Vandaele
  Προϊσταμένη προϋπολογισμού και οικονομικών
 • Cindy Giannakis
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων
 • Emese Szentes
  Βοηθός οικονομικών υποθέσεων

Ομάδα ανθρώπινων πόρων

 • Ζήνα Ασημακοπούλου
  Προϊσταμένη ανθρώπινων πόρων
 • Rachel Doell
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • Giovanna Fragapane
  Συντονίστρια κατάρτισης
 • Isgouhi Krikorian
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • Stéphanie Maraj
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • Francesca Pavesi
  Υπάλληλος διοίκησης
 • Gabrielle Sheridan
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων
 • Félicia Voltzenlogel
  Βοηθός ανθρώπινων πόρων

Μονάδα Επικοινωνίας

Η Μονάδα Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, του βασικού κοινού-στόχου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις έρευνες και το στρατηγικό έργο του Διαμεσολαβητή, καθώς και τις παρεμβάσεις του σε συναφή θέματα στους κόλπους της ΕΕ και την ανάπτυξη πολιτικής.
Η μονάδα είναι αρμόδια για το γενικό στρατηγικό έργο στον τομέα της επικοινωνίας, καθώς και για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών.
 • Gundi Gadesmann
  Επικεφαλής Επικοινωνίας
 • Helena Buhl
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Sylvie Debout
  Βοηθός εκδόσεων
 • Honor Mahony
  Υπεύθυνη Μέσων και Προβολής
 • Carolina Marín Vargas
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Richard More O'Ferrall
  Συντονιστής επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Enrico Portelli
  Επικεφαλής ομάδας, Ψηφιακή επικοινωνία
 • Marina Ramazanova
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Christelle Therouse
  Βοηθός επικοινωνίας
 • Nanna Bille Cornelsen
  Ασκούμενος

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 • Francesca Pavesi
  Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων
 • Nicholas Hernanz
  Αναπληρωτής υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος Διαφάνειας

 • Tereza Mandjukova
  Υπεύθυνος διαφάνειας
 • Eija Salonen
  Αναπληρωτής υπεύθυνος διαφάνειας