Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2021

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2021

Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning
helt eller delvis uppnådd, förslag godtagna av institutionen

170

55,7 %

Inga administrativa missförhållanden påträffade

109

35,7 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

27

8,9 %

Påträffat administrativt missförhållande

4

1,3 %

Övrigt

3

1 %

Anm: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför tillsammans över 100 procent.