Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2021

Nationellt ursprung för klagomål som registrerades och undersökningar som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2021

Land

Antal registrerade klagomål

Antal inledda undersökningar

Spanien

405

25

Tyskland

222

47

Belgien

190

70

Polen

170

9

Italien

146

34

Frankrike

112

17

Portugal

86

7

Grekland

69

13

Ungern

63

3

Nederländerna

57

13

Bulgarien

54

2

Rumänien

44

11

Österrike

43

10

Tjeckien

37

2

Slovakien

35

3

Irland

34

9

Finland

32

6

Lettonie

29

2

Sverige

28

4

Danmark

25

5

Kroatien

24

4

Lituanie

22

6

Cypern

22

1

Slovenien

20

1

Luxemburg

19

8

Malta

9

2

Estland

4

0

Övriga länder
(inklusive Förenade kungariket)

181

18

Okänt

10

0

Totalt

2 192

332