Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2021 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2021 sa týkali týchto inštitúcií

208

Európska komisia

61,5 %

16

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

4,7 %

13

Európsky parlament

3,8 %

13

Európsky úrad pre výber pracovníkov

3,8 %

11

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

3,3 %

8

Európska agentúra pre lieky

2,4 %

7

Rada Európskej únie

2,1 %

6

Európsky úrad pre boj proti podvodom

1,8 %

34

Iné inštitúcie alebo orgány EÚ (1)

10,1 %

22

Iné agentúry EÚ (2)

6,5 %

(1) Vrátane ECB (0,9 %), EIB (0,9 %), EUIPO (0,9 %) a ESMA (0,9 %).

(2) Vrátane EISMEA (1,2 %) a ENISA (0,9 %).