Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2021

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2021

Soluționate de instituție, soluții obținute, soluții obținute parțial, sugestii acceptate de instituție

170

55,7 %

Nu s-a constatat administrare defectuoasă

109

35,7 %

Nu se justifică investigații suplimentare

27

8,9 %

S-a constatat administrare defectuoasă

4

1,3 %

Altele

3

1 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care aveau ca obiect două sau mai multe probleme. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.