Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Temele activității strategice din 2021

Temele activității strategice din 2021

Anchete strategice

· Gestionarea de către Comisia Europeană a fenomenului „ușilor turnante” care implică membri ai personalului său

· Transparența interacțiunilor Comisiei Europene cu reprezentanții industriei tutunului

· Modul în care Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) își respectă obligațiile legate de drepturile fundamentale și garantează asumarea răspunderii în legătură cu responsabilitățile sale extinse

· Tratarea de către Agenția Europeană de Apărare (AEA) a cererii fostului său director executiv de a ocupa o funcție de conducere la Airbus

· Modul în care Comisia Europeană monitorizează fondurile UE utilizate pentru promovarea dreptului la o viață independentă al persoanelor cu handicap și al persoanelor în vârstă

· Deținerea de către Banca Europeană de Investiții a anumitor date cu caracter personal ale unor candidați la un loc de muncă înainte de luarea deciziilor de recrutare

Inițiative strategice (cereri de clarificare, nu anchete formale)

· Înregistrarea de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE a mesajelor text și a mesageriei instantanee trimise/primite de membrii personalului în calitate profesională

· Inteligența artificială și administrația UE

· Obligația administrației UE de a informa publicul cu privire la modul de exercitare a dreptului de acces public la documentele UE

· Transparența portalului UE pentru gestionarea licitațiilor pentru contractele atribuite de instituțiile UE

· Obligațiile de transparență ale Comisiei Europene în contextul reexaminării viitoare a legislației UE în domeniul tutunului

· Modul în care Comisia Europeană pune la dispoziție informații despre reuniunile dintre comisari și organizații sau persoane fizice care desfășoară activități independente

· Asigurarea respectării drepturilor omului de către Comisia Europeană, în contextul acordurilor comerciale internaționale