Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Wyniki postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r.

Wyniki postępowań wyjaśniających zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2021 r.

Rozstrzygnięcie przez instytucję, znaleziono rozwiązania, znaleziono częściowe rozwiązania, sugestie przyjęte przez instytucję

170

55,7 %

Nie stwierdzono niewłaściwego administrowania

109

35,7 %

Brak uzasadnienia dla prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego

27

8,9 %

Stwierdzono przypadek niewłaściwego administrowania

4

1,3 %

Inne

3

1 %

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik zamknęła postepowanie wyjaśniające z co najmniej dwóch przyczyn. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.