Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Zmiany w liczbie postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich

Zmiany w liczbie postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich

Rok

Otwarte postępowania wyjaśniające

Postępowania wyjaśniające zamknięte

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

2018

490

545

2019

458

560

2020

370

394

2021

338

305