Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Thema’s van strategische werkzaamheden in 2021

Thema’s van strategische werkzaamheden in 2021

Strategische onderzoeken

· De wijze waarop de Europese Commissie omgaat met “draaideurconstructies” van haar personeelsleden

· De transparantie van de contacten van de Europese Commissie met vertegenwoordigers van de tabaksindustrie

· De manier waarop het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) zijn verplichtingen met betrekking tot de grondrechten nakomt en verantwoording verzekert in verband met zijn uitgebreidere verantwoordelijkheden

· De wijze waarop het Europees Defensieagentschap (EDA) is omgegaan met de sollicitatie van zijn voormalige algemeen directeur naar een hoge functie bij Airbus

· De wijze waarop de Europese Commissie toezicht houdt op EU-middelen die worden gebruikt voor de bevordering van het recht op zelfstandig wonen van personen met een beperking en ouderen

· Het feit dat de Europese Investeringsbank over bepaalde persoonsgegevens van sollicitanten beschikt voordat zij een besluit tot aanwerving neemt

Strategische initiatieven (verzoeken om opheldering, geen formele onderzoeken)

· De wijze waarop de instellingen, organen en instanties van de Unie door personeelsleden in hun professionele hoedanigheid verzonden/ontvangen teksten en berichten opslaan

· Artificiële intelligentie en het EU-bestuur

· De plicht van het EU-bestuur om de bevolking informatie te verschaffen over de uitoefening van haar recht op toegang tot EU-documenten

· De transparantie van het EU-portaal voor het beheer van aanbestedingen van door de EU-instellingen te gunnen opdrachten

· De verplichting van de Europese Commissie om transparant te werk te gaan bij de aanstaande herziening van de Europese tabakswetgeving

· De manier waarop de Europese Commissie informatie beschikbaar stelt over bijeenkomsten tussen haar leden en organisaties of zelfstandige particulieren

· De wijze waarop de Europese Commissie de eerbiediging van de mensenrechten in de context van internationale handelsovereenkomsten waarborgt