Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew

Evoluzzjoni fin-numru ta’ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew

Sena

Investigazzjonijiet miftuħa

Investigazzjonijiet magħluqa

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

2018

490

545

2019

458

560

2020

370

394

2021

338

305