Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Consulenza, denunce e indagini nel 2020

Consulenza, denunce e indagini nel 2020
20 302 Cittadini assistiti
16 892 Consulenza fornita tramite la guida interattiva nel sito Internet del Mediatore europeo
2 148 Nuove denunce gestite
1 262 Richieste di informazioni risposte dai servizi dell’istituzione
370 Indagini avviate
365 Indagini avviate sulla base di denunce
5 Indagini avviate di propria iniziativa
394 Indagini chiuse
392 Indagini sulla base di denunce, chiuse
2 Indagini di propria iniziativa, chiuse