Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Risultati delle indagini chiuse dal Mediatore europeo nel 2021

Risultati delle indagini chiuse dal Mediatore europeo nel 2021

Casi risolti dall’istituzione, soluzioni raggiunte, soluzioni parzialmente raggiunte, suggerimenti accettati dall’istituzione

170

55,7 %

Assenza di estremi di cattiva amministrazione

109

35,7 %

Assenza di motivi tali da giustificare ulteriori indagini

27

8,9 %

Riscontro di estremi di cattiva amministrazione

4

1,3 %

Altro

3

1 %

Nota: alcune indagini sono state chiuse dal Mediatore per due o più motivi. Per tale motivo la somma delle percentuali indicate è superiore a 100.