Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Neuvot, kantelut ja tutkimukset vuonna 2020

Neuvot, kantelut ja tutkimukset vuonna 2020
20 302 ihmistä sai apua
16 892 neuvoa annettiin oikeusasiamiehen verkkosivuilla olevan vuorovaikutteisen oppaan kautta
2 148 uutta kantelua käsiteltiin
1 262 tiedusteluun vastattiin oikeusasiamiehen toimistosta
370 Tutkimus käynnistetty
365 tutkimusta käynnistettiin kantelun perusteella
5 oma-aloitteista tutkimusta käynnistettiin
394 Tutkimus päätetty
392 kantelun perusteella käynnistettyä tutkimusta päätettiin
2 oma-aloitteista tutkimusta päätettiin