Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten aiheet

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus)

89

29 %

Palvelukulttuuri

80

26 %

Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä)

56

18 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien noudattaminen

37

12 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien

34

11 %

Palvelukseenotto

31

10 %

Henkilöstökysymysten hyvä hallinta

27

9 %

Muu

12

4 %

Moitteeton varainhoito

11

4 %

Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon

4

1,3 %

Etiikka

3

1 %

Väärinkäytösten paljastaminen

1

0,3 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.