Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Strategisen työn aiheet vuonna 2021

Strategisen työn aiheet vuonna 2021

Strategiset tutkimukset

· Henkilöstön jäsenten keskuudessa esiintyvän pyöröovi-ilmiön käsittely Euroopan komissiossa

· Euroopan komission ja tupakkateollisuuden edustajien välisen vuorovaikutuksen avoimuus

· Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) tapa noudattaa perusoikeuksia koskevia velvoitteitaan ja varmistaa vastuullisuus laajennettujen vastuualueidensa osalta

· Euroopan puolustusviraston (EDA) tapa käsitellä hakemusta, joka koski viraston entisen hallintojohtajan siirtymistä Airbus-yhtiön johtotehtäviin

· Euroopan komission tapa valvoa varojen käyttöä sellaisista EU:n rahastoista, joilla edistetään vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeutta itsenäiseen elämään

· Euroopan investointipankin käytäntö pitää hallussaan tiettyjä työnhakijoiden henkilötietoja ennen palvelukseenottopäätöksiä

Strategiset aloitteet (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)

· EU:n toimielinten, elinten ja laitosten tapa tallentaa henkilöstön ammatillisessa yhteydessä lähettämät ja vastaanottamat teksti- ja pikaviestit

· Tekoäly ja EU:n hallinto

· EU:n hallinnon velvollisuus tiedottaa yleisölle EU:n asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden käytöstä

· EU:n tarjouskilpailujen hallintaportaalin läpinäkyvyys EU:n toimielinten tekemien sopimusten suhteen

· Euroopan komission avoimuusvelvoitteet EU:n tupakkalainsäädännön tulevan tarkistamisen yhteydessä

· Euroopan komission tapa antaa saataville tietoa komission jäsenten ja organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisistä kokouksista

· Euroopan komission tapa varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kansainvälisten kauppasopimusten yhteydessä