Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Nõuanded, kaebused ja uurimised 2020. aastal

Nõuanded, kaebused ja uurimised 2020. aasta
20 302 abi saanud inimest
16 892 ombudsmani veebisaidil oleva interaktiivse juhendi kaudu antud nõuannet
2 148 menetletud uut kaebust
1 262 teabenõuet, millele ombudsmani talitused vastasid
370 algatatud uurimist
365 kaebuse alusel algatatud uurimist
5 omaalgatuslikku uurimist
394 lõpetatud uurimist
392 lõpetatud uurimist, mis algatati kaebuse alusel
2 lõpetatud omaalgatuslikku uurimist