Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2017

Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2017 (less than 9 months on average)

32%

Cases closed within 3 months

48%

Cases closed within 3 to 12 months

5%

Cases closed within 12 to 18 months

15%

Cases closed after more than 18 months[1]

 

[1] Some complex cases require several rounds of consultations with the complainant and the institution concerned: the new implementing provisions are expected to reduce the length of inquiries.