Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2017

Length of inquiry of cases closed by the European Ombudsman in 2017 (less than 9 months on average)
32% Cases closed within 3 months
48% Cases closed within 3 to 12 months
5% Cases closed within 12 to 18 months
15% Cases closed after more than 18 months[1]
  [1] Some complex cases require several rounds of consultations with the complainant and the institution concerned: the new implementing provisions are expected to reduce the length of inquiries.