Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2020

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2020
20 302 Άτομα που έλαβαν βοήθεια
16 892 Συμβουλές που παρασχέθηκαν μέσω του διαδραστικού οδηγού στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή
2 148 Νέες αναφορές που διεκπεραιώθηκαν
1 262 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών που απαντήθηκαν από τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή
370 Έρευνες που κινήθηκαν
365 Έρευνες βάσει αναφορών
5 Αυτεπάγγελτες έρευνες
394 Έρευνες που περατώθηκαν
392 Έρευνες βάσει αναφορών που περατώθηκαν
2 Αυτεπάγγελτες έρευνες που περατώθηκαν