Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ και ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:
  • Ζητάτε ένα έγγραφο από το θεσμικό όργανο της ΕΕ
  • Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, μπορείτε να ζητήσετε από το θεσμικό όργανο να επανεξετάσει την απόφασή του («επιβεβαιωτική αίτηση»)
  • Σε περίπτωση νέας απόρριψης του αιτήματος ή μη τήρησης των προθεσμιών, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στον Διαμεσολαβητή