Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Συμμόρφωση με τις προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας το 2016

Συμμόρφωση με τις προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας το 2016

85 %

συμμόρφωση

15 %

μη συμμόρφωση