Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017 (μικρότερη από 9 μήνες κατά μέσο όρο)

Διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων που περατώθηκαν από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017 (μικρότερη από 9 μήνες κατά μέσο όρο)

32 %

Υποθέσεις που περατώθηκαν εντός 3 μηνών

48 %

Υποθέσεις που περατώθηκαν σε διάστημα μεταξύ 3 και 12 μηνών

5 %

Υποθέσεις που περατώθηκαν σε διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών

15 %

Υποθέσεις που περατώθηκαν σε διάστημα άνω των 18 μηνών[1]

 

[1] Ορισμένες πολύπλοκες υποθέσεις απαιτούν αρκετούς γύρους διαβουλεύσεων με τον ενδιαφερόμενο και το θεσμικό όργανο. Με τις νέες διατάξεις εφαρμογής η διάρκεια της διερεύνησης αναμένεται να μειωθεί.