Θέλετε να υποβάλετε αναφορά κατά ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ;

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2017

Συμβουλές, αναφορές και έρευνες το 2017

15 837

Πολίτες που έλαβαν βοήθεια από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017

12 521

Συμβουλές που παρασχέθηκαν μέσω του διαδραστικού οδηγού στον δικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή

2 181

Αναφορές που διεκπεραιώθηκαν το 2017

1 135

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών που απαντήθηκαν από τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή

447

Έρευνες που κίνησε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017

433

Έρευνες βάσει αναφορών

14

Αυτεπάγγελτες έρευνες

363

Έρευνες που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2017

348

Έρευνες βάσει αναφορών που περατώθηκαν

15

Αυτεπάγγελτες έρευνες που περατώθηκαν